Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Adaptacja pierścieniowego lasera barwnikowego pracującego w długofalowym zakresie widma do pompowania optycznego laserem diodowym

Authors

Karol Nita (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Adaptation of a ring dye laser operated in the long wavelength spectral region for optical pumping with a diode laser

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.11.2018