Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Optymalizacja techniki pomiarów galwanomagnetycznych dla struktur dwuwymiarowych

Autorzy

Daniel Kamiński (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Optimization of the galvanomagnetic measurements for two-dimensional structures

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

23.10.2018