Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Badanie struktury nadsubtelnej atomów i jonów metali ziem rzadkich metodami spektroskopii laserowej

Autorzy

Dariusz Piechocki (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Investigations of the hyperfine structure of the rare earth metal atoms and ions with the use of laser spectroscopic methods

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

27.09.2018