Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Project of implementation of production line for hot splicing of conveyor belts

Authors

Piotr Kowalski (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Projekt wdrożenia linii produkcyjnej do łączenia na gorąco pasów transportujących

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

25.09.2018