Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Optymalizacja układu selekcji, przestrajania i stabilizacji częstotliwości pierścieniowego lasera barwnikowego

Autorzy

Marcin Chojnacki (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Optimization of the system for frequency selection, scanning and stabilization of a ring dye laser

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

24.10.2018