Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza zagrożeń oraz propozycja modernizacji przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Słupy

Authors

Kinga Trzaskowska (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of threats and proposal for modernization of rail-road crossing in the town of Słupcy

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.12.2018