Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie grupowania w metodzie klasyfikacji danych

Authors

Joanna Chromińska (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Using clustering in data classification method

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.10.2018