Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena wybranych cech jakościowych natryskiwanych wyrobów kompozytowych na osnowie polimocznikowej modyfikowanych glinokrzemianem warstwowym

Authors

Bartosz Korbal (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of quality features of spray coated polyurea composites modified with montmorillonite nanoclay

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.01.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.