Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Prognozowanie rodzaju informatycznych zleceń zdalnych przy użyciu wybranej metody eksploracji danych

Authors

Szymon Kroczyński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Forecasting of the type of IT remote queries using the chosen method of data mining

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.01.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.