Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie modyfikowanego układu tlenkowego ZrO2-SiO2 w procesie immobilizacji aminoacylazy

Authors

Karolina Antkowiak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The application of modified ZrO2-SiO2 in immobilization process of aminoacylase

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2019