Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Ławniczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

lukasz.lawniczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 34

ResearcherID

F-3489-2017

ORCID

0000-0002-9177-142X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS