Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Ławniczak

PBN ID

3994737

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW Punktacja IF Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Indeksowane w WoS