Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

agnieszka.kolodziejczak-radzimska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 26

PBN ID

1709660

ResearcherID

M-9685-2014

ORCID

0000-0002-5338-0436

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS