Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

agnieszka.kolodziejczak-radzimska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 26

ORCID

0000-0002-5338-0436

ResearcherID

M-9685-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (9)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (23)

Recenzje prac dyplomowych (22)