Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt przestrzennych, środowiskowych i organizacyjnych uwarunkowań ergonomicznych realizacji seminarium dyplomowego

Authors

Bartłomiej Jess (WIZ), Cyryl Kaczmarek (WIZ), Cezary Król (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Project of spatial, environmental and organizational conditions in ergonomic for the implementation of the diploma seminar

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2019