Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Dobór warunków i parametrów nakładania folii konturowej w naczepach samochodowych

Authors

Szymon Cierzniak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Selection of conditions and parameters for applying contour film in car semi-trailers

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

06.02.2019