Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

CaPrI - Serwis internetowy wspomagający inicjowanie projektów dyplomowych

Authors

Jakub Szczygielski (WI), Mateusz Dąbski (WI), Mateusz Babiaczyk (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN CaPrI - An Internet Service Supporting the Initiation of Diploma Projects

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2019