Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt struktury organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków komórki BHP na przykładzie przedsiębiorstwa GNR Bovinas Sp. z o.o.

Authors

Piotr Grygiel (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The project of the organizational structure with special regards of the rightis and duties of the health and safety cell on the example of GNR Bovinas Sp. z o.o.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.