Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wybranych aspektów zarządzania różnorodnością na przykładzie korporacji międzynarodowej

Authors

Monika Biernacka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The study of selected aspects of diversity management with regard to an international company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.03.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.