Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza ryzyka przy wdrażaniu produktu utrzymania higieny osobistej

Authors

Błażej Prajwowski (WIZ), Szymon Mazankiewicz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Risk analysis during implementation of a personal care product

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.