Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie hybrydowych nanokompozytów polimocznikowych przeznaczonych do zabezpieczenia laminatów epoksydowo-bazaltowych

Authors

Julia Głowacka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Development of hybrid polyurea nanocomposites designed to protect epoxy-basalt laminates

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.09.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.