Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Improvement of Supply chain & production management information system in Apparel manufacturing (case study)

Authors

Mohammad Shahadat Hosain (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Poprawa informacyjnego systemu zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw w wybranym przedsiębiorstwie produkującym odzież

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

29.04.2019