Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Sterowanie wybranymi parametrami produkcji w produkcji odlewów na automatycznej linii formierskiej DISAMATIC

Authors

Katarzyna Koza (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Control of chosen production parameters in castings production on the DISAMATIC automatic molding

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.09.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.