Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpracowanie spójnej metody zbierania informacji o postojach produkcyjnych i ich wpływ na efektywność działalności wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Justyna Bartecka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Developing a coherent method of collecting information about production shutdowns and their impact on the effectiveness of the business of the selected enterprise

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.