Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza określonych aspektów organizacyjnych i ergonomicznych automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych

Authors

Michał Prukała (WIZ), Jeremi Cajske (WIZ), Natalia Pióro (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Comparative analysis of specific organizational and ergonomic aspects of automation of selected production processes

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

16.05.2019