Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza numeryczna ekranu akustycznego

Authors

Paulina Stempin (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Numerical analysis of the acoustic screen

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2019