Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Uwarunkowania efektywnego wykorzystania informacji z napraw gwarancyjnych do doskonalenia konstrukcji i technologii wyrobów

Authors

Monika Wachowiak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Conditions for the effective use of information from warranty repairs to improve the design and technology of products

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.11.2019