Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metoda wyboru środków ochrony indywidualnej w przedsiębiorstwie farmaceutycznym z wykorzystaniem Grey Number Decision Model

Authors

Agata Szczepaniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The selection method of personal protective equipment in a pharmaceutical company using the Grey Number Decision Model

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.