Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Nowak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

marcin.nowak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 95

ORCID

0000-0001-5005-7820

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (4)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (19)

Recenzje prac dyplomowych (5)