Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Możliwości ograniczenia emisji ze środków transportu drogowego w aglomeracjach miejskich

Authors

Mateusz Modrzejewski (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Possibilities of limiting emissions from road transport in urban agglomerations

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.09.2019