Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Mikrostruktura i właściwości laserowo borowanych stopów żelaza o różnej zawartości węgla

Authors

Dominika Jasik (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Microstructure and properties of laser-borided iron alloys with various carbon contents

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.07.2019