Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Logistyczne aspekty organizacji wydarzeń kulturalnych na wybranym przykładzie

Authors

Marta Skwierzyńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Logistics aspects of organization of cultural events based on selected example

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.07.2019