Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Karolina Werner-Lewandowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

karolina.werner@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 14

ResearcherID

N-3895-2014

ORCID

0000-0002-9549-4511

Google Scholar

Jh8FeHEAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa doktorska