Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metoda rozmieszczania zasobów asortymentowych w magazynie zgodnie z kompletacyjnymi wymaganiami klienta

Authors

Anna Szczepaniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The method of arrangement of assortment resources in the warehouse in accordance with the customer`s packing requirements

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.07.2019