Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Rozszerzenia uczenia online dla algorytmu {alfa}

Authors

Michał Rajewski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Online learning extensions for {alpha} algorithm

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.08.2019