Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza wybranych własności komentarzy w kodzie programów

Autorzy

Patryk Kuśmierkiewicz (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of selected properties of comments in software source code

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

04.10.2019