Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie narzędzi i metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów wytwarzania w wybranych przedsiębiorstwach

Authors

Małgorzata Ignasiak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The use of statistical tools and methods in manufacturing process quality control in chosen enterprices

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.