Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modelowanie procesu konstrukcji niszy w ewolucji somatycznej nowotworu

Authors

Mateusz Twardawa (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modeling niche construction process in somatic evolution of cancer

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.12.2019