Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Dostosowanie linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice na odcinku od km 52+400 do km 55+600 do zwiększonych parametrów eksploatacyjnych

Autorzy

Przemysław Pyżanowski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Dostosowanie linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice na odcinku od km 52+400 do km 55+600 do zwiększonych parametrów eksploatacyjnych

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

15.04.2021