Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Wpływ badań technicznych pojazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Autorzy

Paweł Sokolnicki (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Wpływ badań technicznych pojazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

10.05.2021