Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Leszek Foltynowicz

Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

leszek.foltynowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 21

ResearcherID

N-7065-2014

Rozdziały (1)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (82)

Recenzje prac dyplomowych (92)