Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania wytrzymałościowe wyrobów gotowych wielofazowego kompozytu na bazie cementu

Authors

Aneta Sosnowska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badania wytrzymałościowe wyrobów gotowych wielofazowego kompozytu na bazie cementu

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

30.03.2021