Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marcin Janczarek

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

marcin.janczarek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 48

PBN ID

1457120

ORCID

0000-0002-7719-2536

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS