Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Zastosowanie zwinnego zarządzania projektami w projektach budowlanych

Autorzy

Briar Taher (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Zastosowanie zwinnego zarządzania projektami w projektach budowlanych

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

22.04.2021