Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Edmund Pawłowski

PBN ID

922541

ResearcherID

M-9935-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (12)

Legenda:  Indeksowane w WoS