Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Edmund Pawłowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

edmund.pawlowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 72

PBN ID

922541

ResearcherID

M-9935-2014

ORCID

0000-0002-0157-4714

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS