Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Zarządzanie i usprawnianie procesu dostaw w firmie z wykorzystaniem metody just-in-time

Autorzy

Jagoda Guzek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Zarządzanie i usprawnianie procesu dostaw w firmie z wykorzystaniem metody just-in-time

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

19.04.2021