Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza metod stosowanych do wytwarzania oprogramowania przez firmę produkującą dobra konsumpcyjne

Autorzy

Emmanuel Egbuniwe (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Analiza metod stosowanych do wytwarzania oprogramowania przez firmę produkującą dobra konsumpcyjne

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

22.04.2021