Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa na przykładzie rynku nieruchomości w zakresie podnajmu mieszkań

Autorzy

Ireneusz Lis (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa na przykładzie rynku nieruchomości w zakresie podnajmu mieszkań

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

19.04.2021