Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Thesis

Download BibTeX

Title

Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa na przykładzie rynku nieruchomości w zakresie podnajmu mieszkań

Authors

Ireneusz Lis (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa na przykładzie rynku nieruchomości w zakresie podnajmu mieszkań

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

19.04.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.