Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Zarządzanie róznorodnością pracowników: wyzwania w kontekście pokolenia X, Y, Z

Autorzy

Natalia Ciemniejewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Zarządzanie róznorodnością pracowników: wyzwania w kontekście pokolenia X, Y, Z

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

19.04.2021