Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena wpływu implementacji wybranych atrybutów koncepcji INDUSTRY 4.0 na rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego branży meblarskiej Ocena wpływu implementacji wybranych atrybutów koncepcji INDUSTRY 4.0 na rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego branży

Authors

Mateusz Dunajski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena wpływu implementacji wybranych atrybutów koncepcji INDUSTRY 4.0 na rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego branży meblarskiej Ocena wpływu implementacji wybranych atrybutów koncepcji INDUSTRY 4.0 na rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego branży

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.04.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.