Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza hałasu na stanowisku pracy w wybrach samochodach ciężarowych typu DAF i Mercedes

Authors

Anna Darowska (WIT), Wiktor Antoniewicz (WIT)

Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza porównawcza hałasu na stanowisku pracy w wybrach samochodach ciężarowych typu DAF i Mercedes

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

18.03.2019