Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie jakości dostaw na przykładzie pasów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej

Authors

Adrianna Feledziak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie jakości dostaw na przykładzie pasów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.12.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.